Bu modülde öğrenciler tüketici davranışı ve perakende gelişimine farklı yaklaşımlar elde edecektir.

Öğrenme modülleri:

  • Geleceğin mağazası
  • Tüketici davranışı I (satın alma karar süreçleri, müşteri ihtiyaçları, Maslow modeli, müşteri güdüleri, kişisel karar faktörleri, psikolojik faktörler, müşteri satın alma rolleri, 17 hayat aşaması modeli, segment olarak yeni üst düzey yöneticiler)
  • Tüketici davranışı II (tüketici davranışı ve toplum gelişimi arasındaki ilişki, yaşam stili analizi)

Bu modülde öğrenciler markayı ve marka DNA’sını anlamalı ve perakende bağlamına yerleştirmelidir.

Öğrenme modülleri:

  • Kurumsal kimlik - ürünle markalaşma ve kurumsal markalaşma - Majken Schultz ve Mary Jo Hatch’ın Uyumlaştırma Modelini açıklamak
  • Marka DNA’sı: Marka DNA’sı teorisi ve Tasarım DNA Modeli (ürün-kültür-kullanıcı) - pratik örnekler
  • Markalaşma: Marka başarısı ve başarısızlığı - marka taahhüdü
  • Görsel kimlik ve tasarım DNA’sı: “Çekirdek Fikir” modeli - “her şey iletişimdedir” ve duyusal alış verişteki olasılıklarla birlikte mağaza kimliği ve mağaza tasarımıyla olan ilişkiler