Bu modülde öğrenciler Alan Yönetimin ne olduğunu ve perakende işletmesinin satış ve kar elde etmesi için ticari açıdan yönlendirilmesi amacıyla nasıl kullanılacağını anlamalıdır.

Öğrenme modülleri:

 • Alan yönetimi konseptine giriş
 • Mağaza içi ürün satışına örnekler
 • Alan yönetimi teorileri ve uygulamaları, vitrin teşhir planları ve dürtü ürünleri
 • Deneyim yaratmak ve satışları arttırmak için alan kullanmak

Bu modülde öğrenciler hangi konulara dikkat etmeleri gerektiğini ve Görsel Mağazacılık standartlarına dayalı olarak bir mağazayı nasıl yöneteceklerini anlamalıdır.

Öğrenme modülleri:

 • Mağazanın görsel kimliğini ve standartlarını sürekli olarak planlayın ve muhafaza edin
 • VM standartlarını korumak için promosyonlar konusunda neler dikkate alınmalıdır?

Bu modülde öğrenciler mağaza kılavuzlarının ne olduğu, nasıl kullanıldıkları ve basit bir kılavuz setinin nasıl oluşturulduğu konusunda genel bir bakış elde etmelidir.

Öğrenme modülleri:

 • Görsel mağazacılık ilkelerinin ne olduğunu, kim tarafından nasıl kullanılması gerektiğini anlamak
 • Görsel mağazacılık kılavuzlarını ve basit bir kılavuzun nasıl oluşturulacağını anlamak

Bu modülde öğrenciler personel eğitiminin planlanması ve düzenlenmesi konusunda nelerin dikkate alınması gerektiğini anlamalıdır.

Öğrenme modülleri:

 • Eğitim sürecini ve eğitim planının içeriğini anlamak
 • Çalışanların kişisel gelişimi
 • Detaylı bir eğitim planının gelişimi