Μέσω αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα κατανοήσουν τα συστήματα ανάλυσης χρώματος που χρησιμοποιούνται συνήθως και θα εντοπίσουν και θα εργαστούν με την χρωματική έμπνευση τόσο διαισθητικά όσο και αναλυτικά.

Εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Βασικά χρώματα
 • Χρωματική έμπνευση

Μέσω αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα αποκτήσουν τα εργαλεία που χρειάζονται ώστε να κατανοήσουν, να αξιολογήσουν και να αναπτύξουν συνθέσεις οπτικής προώθησης προϊόντων (Visual Merchandising) μέσα σε καταστήματα και βιτρίνες.

Εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Βασικά στοιχεία διακόσμησης
 • Βασικά στοιχεία φωτισμού
 • Βιτρίνες
 • Εσωτερικό καταστημάτων
 • Οπτική προώθηση εμπορικού σήματος στο εσωτερικό καταστήματος
 • Ανάλυση καταστήματος
 • Έλεγχος καταστήματος
 • Λίστα Ελέγχου καταστήματος

Μέσω αυτής της ενότητας οι μαθητές θα μάθουν πως να ντύνουν τα μανεκέν (κούκλες βιτρίνας) και τα μπούστα με το σωστό τρόπο και με το καλύτερο οπτικό αποτελέσμα. Συμβουλές και κόλπα για να ντύσετε και να στυλιζάρετε τα μανεκέν.

Εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Πώς να συναρμολογίσετε ένα μανεκέν
 • Πώς να ντύσετε ένα μανεκέν
 • Πώς να ντύσετε ένα μπούστο