Μέσω αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα κατανοήσουν τι είναι η Διαχείριση του Χώρου και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε μία επιχείρηση λιανικής πώλησης να έχει αύξηση τόσο των πωλήσεων όσο και των κερδών της.

Εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Εισαγωγή στην έννοια της διαχείρισης του χώρου
 • Παραδείγματα προώθησης προϊόντων εντός του καταστήματος
 • Οι θεωρίες για την διαχείριση του χώρου και η εφαρμογή τους, τα πλανογράματα καταστημάτων και τα αντικείμενα παρορμητικών αγορών
 • Η χρήση του χώρου για να δημιουργήσει εμπειρία και να αυξήσει τις πωλήσεις

Μέσω αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα κατανοήσουν ποια μελέτη πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να διαχειριστεί και να διατηρηθεί ένα κατάστημα με βάση τα πρότυπα του Visual Merchandising.

Εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Σχεδιασμός και διατήρηση της οπτικής ταυτότητας και των προτύπων του καταστήματος σε συνεχή βάση
 • Μελέτη σχετικά με τις προσφορές που χρειάζεται να γίνουν προκειμένου να διατηρηθούν τα πρότυπα του VM

Μέσω αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα αποκτήσουν μία γενική επισκόπηση του ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές ενός καταστήματος και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πως να δημιουργήσουν ένα απλό σετ κατευθυντήριων γραμμών.

Εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Κατανόηση του τι είναι οι κατευθυντήριες γραμμές του visual merchandising, ποιος θα πρέπει να τις χρησιμοποιεί και πώς.
 • Σκέψεις σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του visual merchandising και πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα απλό σετ κατευθυντήριων γραμμών.

Μέσω αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν τι πρέπει να γίνει σχετικά με το σχεδιασμό και την οργάνωση της κατάρτισης του προσωπικού τους.

Εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Κατανόηση της διαδικασίας κατάρτισης και του περιεχομένου ενός σχεδίου κατάρτισης
 • Προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων
 • Ανάπτυξη ενός λεπτομερούς σχεδίου κατάρτισης