Μέσω αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν πώς να εντοπίζουν και να κατανοούν τις τάσεις και να τις εφαρμόζουν στον τομέα της λιανικής.

Εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Εισαγωγή σε εργαλεία και μεθόδους για την επισήμανση τάσεων (κοινωνιολογία και η έννοια των τάσεων)
  • Τάσεις στον τομέα της λιανικής – ιστορική αναδρομή και μαζικές τάσεις που επηρεάζουν τη λιανική
  • Εμπνευσμένα καταστήματα – εστίαση στην τεχνολογία

Μέσω αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν πώς δημιουργείται μία συλλογή και πώς μπορούν να οριστούν τα στυλ.

Εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Ανάγνωση αποσπάσματος από το υπόμνημα ανάπτυξης ενός προϊόντος
  • Οι πυρήνες του στυλ
  • Ανάλυση του στυλ ενός εμπορικού σήματος
  • Άσκηση οδηγός στυλ

Μέσω αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν πώς να αναπτύξουν εκστρατείες μάρκετινγκ μέσα στο κατάστημα που να επικοινωνούν το εμπορικό σήμα και να ταιριάζουν στην ομάδα – στόχο.

Εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Προγραμματισμός δράσης για το μάρκετινγκ

  • Εργασία εισαγωγής στην εκστρατεία