Σχετικά με το έργο

Στόχοι

Σκοπός του έργου είναι η μεταφορά καινοτόμων μεθοδολογιών κατάρτισης και περιεχομένου σχετικά με το visual merchandising σε ευρωπαϊκές περιοχές με μειωμένη προσφορά κατάρτισης στον τομέα αυτό. Οι μεθοδολογίες και τα περιεχόμενα θα μεταφερθούν από τη Δανία, η οποία έχει σημαντική και αναγνωρισμένη τεχνογνωσία στον τομέα του visual merchandising.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:

  • Η αύξηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων σε θέματα visual marketing στον τομέα της ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας στις περιοχές της Γαλικίας, της Αττικής, των Αδάνων και της Λιθουανίας.
  • Η διάδοση ενός νέου επαγγελματικού προφίλ σε αυτές τις περιοχές (ειδικός στο visual merchandising στον τομέα της ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας).
  • Η αύξηση της ποιότητας και της προσβασιμότητας στην επαγγελματική κατάρτιση για τον τομέα της ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας.

Συγχρόνως, μέσω της βελτίωσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων, το έργο θα συμβάλλει στην αύξηση της απασχολησιμότητας στον τομέα της ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο στη μείωση της επίδρασης της οικονομικής κρίσης.

Επωφελούμενοι

Οι τελικοί επωφελούμενοι του έργου θα είναι οι ακόλουθοι:

  • Εργαζόμενοι στον τομέα της ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας που εμπλέκονται σε δραστηριότητες προώθησης και λιανικού εμπορίου.
  • Άνεργοι με προηγούμενη εμπειρία στον τομέα της ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας, πρόθυμοι να διαφοροποιήσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.
  • Έμμεσοι επωφελούμενοι από το έργο θα είναι εταιρείες του κλάδου ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας και επαγγελματικές ενώσεις, οι οποίες θα συμμετέχουν στο έργο χάρη στις ενέργειες διάδοσης και αξιοποίησης.