Apie

Tikslai

Projektu siekiama pateikti reikiamą informaciją perduodant, naujausią metodologiją ir mokomąją medžiagą apie Vizualų, prekiavimą Europos regione, kuriame trūksta žinių šia tema. Metodologiją bei mokymo medžiagą pateiks Danija, kuri turi žymų ir pripažintą know-how Vizualaus prekiavimo srityje.

Pagrindiniai projekto tikslai yra:

  • Padidinti profesinius įgūdžius vizualios rinkodaros sferoje, Lietuvoje, Galicijoje (Ispanija), Atikoje (Graikija), Adanoje (Turkija).
  • Prisidės prie naujo profesinio profilio plėtros tuose regionuose (specialistai vizualaus marketingo srityje tekstilės sektoriuje)
  • Pagerinti kokybę ir prieinamumą , profesinio mokymo pasiūlai tekstilės sektoriuje.

Tuo pačiu metu, gerinant profesinius įgūdžius, projektas presides didinant įsidarbinimo lygį tekstilės sektoriuje bei sumažins ekonominės krizės poveikį.

Tikslinė grupė

Galutinę tikslinę grupę sudarys:

  • Tekstilės sektoriaus darbuotojai dirbantys marketing ir pardavimų srityse.
  • Nedirbantys asmenys, kurie turi patirties tekstilės sektoriuje ir nori susigražinti ar pasikelti savo kompetenciją.
  • Netiesioginiai naudos gavėjai bus tekstilės sektoriaus įmonės ir profesinės asociacijos, kurios bus įtrauktos dėka projekto veišumo ir veiklų.