2. ortaklar toplantısı, 27-29 Haziran 2013

TekoDesing + Business, VIA University College (TEKO) Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Programı, Leonardo Da Vinci alt programı tarafındn finanse edilen Avrupa Projesi VM-TEXTRANSF 2. toplantısını gerçekleştirdi.