VM-TEXTRANSF: Tekstil Sektörü için Görsel Mağazacılık Alanında Eğitim Metodolojisinin ve İçeriğinin Transferi

Dört Avrupa Bölgesinin (İspanya’da Galiçya Bölgesi, Türkiye’de Adana ili, Yunanistan’da Attika bölgesi ve Litvanya) Tekstil sektöründe perakende görsel pazarlama alanındaki nitelikli personel ihtiyacı üzerine doğmuştur. Bu bölgelerden ikisi (Galiçya ve Attika), tekstil sektörünün geleneksel ve karakterize bir sektör haline geldiği bölgelerdir. Diğer iki bölgelerde ise ( Adana ve Litvanya)  önemi artan tekstil sektöründe firmaların markalaşması, kendi mağazalarını açmaları ve perakende pazarlama stratejilerini geliştirmeleri açısından bu proje önem kazanmaktadır. Ne yazık ki belirtilen bu bölgelerde tekstil sektöründe görsel mağazacılık alanında kalifiyeli işgücü eksikliği bulunmaktadır. Bu proje çalışması ile bu bölgelerde kalifiyeli işgücünün yetişmesi için gerekli nitelikli bir eğitim aracının oluşturulması ve bunun yaygınlaştırılması sağlanacaktır