VM-TEXTRANSF: Overførsel af metoder til træning samt viden indenfor visual merchandising til anvendelse i tekstilbranchen

VM-TEXTRANSF projektet opstod på basis af behovet i 4 europæiske regioner (Galicien i Spanien, Attica i Grækenland, Adana i Tyrkiet og Litauen) for velkvalificeret arbejdskraft indenfor visuel markedsføring i detailhandelen og specielt visual merchandising i tekstilbranchen. To af disse regioner (Galicien and Attica) er kendetegnet ved at have en traditionel tekstilbranche, som har behov for at udvikle sig fra at være baseret på produktion til en model, hvor distribution og kommercialisering fremmes. De to resterende regioner (Adana og Litauen) har en voksende tekstilbranche, hvor virksomhederne begynder at udvikle egne brands og åbne egne butikkker og derfor har et behov for at forbedre deres marketing strategier på detailmarkedet. Desværre er der i alle disse regioner for ringe faglige uddannelsesmuligheder af god kvalitet indenfor visual merchandising.