Om

Mål

Projektets målsætning er at opfylde de afdækkede behov ved at overføre innovative træningsmetoder og viden om visual merchandising til europæiske regioner med få træningstilbud indenfor området. Danmark, som har en stor og internationalt anerkendt know-how på visual merchandising området, vil bidrage med metoder or viden.

Projektets specifikke mål er:

  • Øge de faglige kvalifikationer indenfor visuel markedsføring i tekstilbranchen i regionerne: Galicien, Attica, Adana og Litauen.
  • Bidrage til at udbrede en ny faglig profil i disse regioner (ekspert i visual merchandising for tekstilbranchen).
  • Øge kvaliteten og tilgængeligheden af faglige træningsmuligheder i tekstilbranchen.

Samtidig vil projektet bidrage til at højne beskæftigelsesegnetheden for ansatte i tekstilbranchen gennem forbedring af deres faglige kvalifikationer, og således vil det medvirke til at reducere virkningen af den økonomiske krise.

Modtagere

Slutmodtagerne i projektet bliver:

  • Ansatte i tekstilbranchen, som arbejder med markedsførings- og detailhandelsaktiviteter.
  • Arbejdsløse, som har erfaringer fra tekstilbranchen, og som ønsker at omstille sig fagligt.
  • De indirekte modtagere vil være virksomheder i tekstilbranchen og faglige organisationer, som bliver involveret i projektet takket være aktiviteter, der spreder og udnytter projektets resultater.