Træning

Projektets træningsdel er baseret på to metoder:

  1. e-learning og virtuelt baseret klasseundervisning;
  2. praktisk simulering af arbejdssituationer.

E-learning er hovedsagelig et elektronisk medium til fjernundervisning eller virtuel læring, hvor brugeren kan arbejde sammen med med underviseren via Internettet. Træningen foregår overvejende via Internettet og gør brug af de faciliteter og værktøjer, som denne teknologi stiller til rådighed. Indenfor fjernundervisning er e-learning én af de muligheder, som for tiden oftest bruges til at opfylde behovet for erhvervs- og faglig træning. Som følge af de teknologiske muligheder er det et alternativ for dem, som uddanner sig, mens de er i job, da man ikke behøver være til stede i et klasseværelse.

Online træning generer følgene fordele:

  • Anvendelse af 2.0 netværk.
  • Barrierer i form af tid og sted ophæves.
  • Der trænes i virtuelle simuleringsmiljøer.
  • Der arbejdes med praksisnær viden: udveksling af idéer, praksis, erfaringer.
  • Fælles og ubegrænset udbytte af læreprocessen.
  • Konstant opdatering af viden.
  • God balance mellem familieliv og arbejdsliv.

Træning tilpasset slutbrugernes specielle behov vil blive foregå, uden at disse behøver at tage hen på et center, da lærer-elev kontakten vil være dynamisk, interaktiv og foregå via skærm og multimedie udstyr.

Med det formål at afprøve træningsproduktet på slutbrugerne, vil der blive organiseret 4 pilottests af produktet i hvert deltagerland. Eksperter fra TEKO vil træne underviserne, før disse pilottests sættes i gang. Der vil herefter blive rekrutteret et antal slutbrugere fra projektets målgruppe (5-10 slutbrugere fra hvert land). Til slut vil resultaterne af disse pilottests blive evalueret på basis af de mål, som er opstillet af konsortiet ved projektets start.

e-learning platform