VM-Textransf projektet: Præsentation i Grækenland (9. september 2013)

IDEC’s hovedkontor i Piræus, Grækenland, var vært for det andet møde, hvor VM-Textransf projektet blev fremlagt. Signe Mørk Madsen, leder af Visual Merchandising området ved TEKO Design + Business,VIA University College, talte ved præsentationen om behovet for et passende mix mellem design af salgsarealerne og styringen heraf for at kunne forbedre salget af modetøj.
Efter frokost blev VM-Textransf projektet lagt frem med detaljer om mål og formål samt de foreliggende arbejdsopgaver og de produkter, som skulle udvikles i projektet.
Endelig beskrev hver af partnerne i projektet de specielle karakteristika, som deres respektive europæiske regioner har inden for tekstil- og mode.
Grækenland var også vært for det tredje opfølgningsmøde i projektet, som finansieres af European Union Lifelong Learning Programme. Hovedformålet med dette møde var at gøre status på projektet, definere de kommende aktiviteter samt bestemme niveauet for disse aktiviteter.
Hovedmålet med VM-Textransf projektet er at overføre innovativ viden og metoder til personer, som arbejder med Visual Merchandising.