VM-Textransf projektas: Parodų diena Graikijoje (2013-09-09)

IDEC centras Pirėjuje, Graikijoje surengė antrą VM-Textransf projekto simpoziumo parodų dieną. Projekto pristatymo metu, TEKO-Via universiteto vizualinės reklamos mokymo srities vadovė Signe Mørk Madsen kalbėjo apie atitinkamos prekybos zonų dizaino bei jų valdymo jungties poreikį, kaip mados kolekcijų pardavimo proceso gerinimo būdą.

Antroje dienos pusėje, VM-Textransf projektas buvo pristatytas, informuota apie jo tikslus ir uždavinius, tikslus kurti ir vystyti produktus, siekiant vykdyti šį projektą. Galiausiai kiekvienas partneris pristatė įvairių projekte dalyvaujančių Europos regionų tekstilės ir mados charakteristikas.

Be to, Graikija vadovavo trečiajam projekto susirinkimui, kurį finansavo Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programa. Pagrindinis šio susitikimo tikslas buvo projekto statuso persvarstymas, o taip pat būsimos veiklos apibrėžimas ir veiklos, kaip šios iniciatyvos rezultato, kokybė.

Pagrindinis VM-Textransf projekto tikslas yra perduoti naujovišką turinį ir metodikas, skirtas profesionalams, dirbantiems vizualinės reklamos srityje.