VM-Textransf projektas: Kiekvieno partnerio studijų programų apžvalga

Siekdamos pasidalinti žiniomis ir patirtimi tarp visų partnerių, šalys išnagrinėjo vizualinės reklamos bei interjero dizaino studijų poreikį atitinkamose šalyse. Šių analizių išvados yra labai įdomios ir naudingos projektui, kadangi parodo kiekvienoje šalyje vykstančių studijų ypatybes ir jų įtaką darbo rinkai bei pramonei, o taip pat dabartinio ir būsimo vizualinės reklamos atstovo pageidaujamas savybes ir profesinius įgūdžius, siekiant pagerinti Europos pramonės konkurencingumą. Jos taip pat suteikia naudingos informacijos apie kiekvieno nario mokymo medžiagą ir patirtį. Tai praturtino projektą ir tapo pagrindiniu veiksniu, siekiant programoje numatytų tikslų.

Mūsų projekto tikslas yra apjungti visą mokymo medžiagą, kuria siekiama užtikrinti, kad studentai ir profesionalai įgytų įgūdžių ir sugebėjimų, padėsiančių tapti konkurencingesniais darbo rinkoje ir taip padidintų savo tekstilės vertę mados pramonėje. Todėl, dalijimasis šiomis žiniomis yra VM- Textransf projekto plėtojimo gairė. Kiekvienas partneris pritaikys mokymus ir struktūrą savo socialinei ir pramoninei realybei.

Vizualinės reklamos ir interjero dizaino studijos nėra pripažintos universiteto lygiu nei vieno partnerio šalyje. Mes visi turime interesų objekto profesines programas ir studijas, kurias siūlo valstybinės ir privačios įmonės, bet jos nėra apjungtos pagal studijų kryptis, modulius ir / ar pagrindinius mokymo dalykus. Dalykai paskirstomi įvairiose studijose - interjero dizainas, architektūra, vitrininė paroda ar kitose studijose, susijusiose su marketingu ar verslo valdymu.

Šiuo VM- Textransf projektu mes norime standartizuoti specifinį turinį, kuris, mūsų manymu, yra būtinas vizualinės reklamos specialisto veikloje, ir kurti specialius specialistų mokymus, suteikti jiems žinių ir padėti tobulinti įgūdžius, reikalingus dirbant nuolat besikeičiančioje ir tobulėjančioje pramonės srityje.