Susirinkimas, 2012 m. gruodžio 17-18 dienomis

Galicijos tekstilės asociacija (ATEXGA) surengė susirinkimą dėl Europos projekto VM-TEXTRANSF, kurį finansuoja Europos Mokymosi visą gyvenimą programa bei Leonardo da Vinci programa.

Kartu su ATEXGA projektą plėtos įstaigos iš Danijos, „TEKO Design + Business“, „VIA University College“. Adanos universitetas iš Turkijos, įmonė „IDEC“ iš Graikijos ir Lietuvos Aprangos ir tekstilės įmonių asociacija (Lietuvos Tekstilės asociacija) iš Lietuvos.

Projektu siekiama patenkinti mokymo poreikius tekstilės sektoriuje Ispanijoje, Turkijoje, Graikijoje ir Lietuvoje, naudojant Danijos partnerių virtualios reklamos metodiką ir naujovišką turinį. Projektas bus įgyvendinamas nuo 2012 m. spalio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d.

Projekto metu partneriai vykdys veiklą, padėsiančia gerinti projekte dalyvaujančių valstybių tekstilės sektoriaus specialistų mokymą. Šis patobulinimas užtikrins geresnį rinkodaros mokymo programos profilį ir galimybes naudos gavėjams darbo rinkoje.

http://atexga.wordpress.com/category/proyectos-europeos/