Εναρκτήρια συνάντηση του έργου (17-18 Δεκεμβρίου 2012)

Ο οργανισμός Asociación Textil de Galicia (ATEXGA) φιλοξένησε την εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου VM-TEXTRANSF το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, υποπρόγραμμα Leonardo Da Vinci.

Οι υπόλοιποι οργανισμοί που θα αναπτύξουν το έργο από κοινού με την ATEXGA είναι, από τη Δανία, η TEKO Design+Business, του Πανεπιστημιακού Κολεγίου VIA. Από την Τουρκία, το Πανεπιστήμιο Adana Üsam, από την Ελλάδα, η εταιρεία IDEC και από τη Λιθουανία, η Ένωση Βιομηχανιών Ειδών Ένδυσης και Κλωστοϋφαντουργίας της Λιθουανίας (LATIA).

Το έργο στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών κατάρτισης του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας στην Ισπανία, την Τουρκία, την Ελλάδα και τη Λιθουανία, μέσω της μεταφοράς μεθοδολογιών και καινοτόμου υλικού κατάρτισης για την οπτική προώθηση προϊόντων από το Δανό εταίρο. Διάρκεια έργου: 1η Οκτωβρίου 2012 έως 30η Σεπτεμβρίου 2014.

Κατά τη διάρκεια του έργου, οι εταίροι θα αναπτύξουν δραστηριότητες για τη βελτίωση της κατάρτισης των επαγγελματιών του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

http://atexga.wordpress.com/category/proyectos-europeos/