Ημερίδα παρουσίασης του έργου VM-Textransf στην Ελλάδα (9/9/2013)

Η εταιρεία IDEC με έδρα τον Πειραιά, φιλοξένησε τη δεύτερη παρουσίαση του έργου VM-Textransf. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του έργου, η Signe Mørk Madsen, επικεφαλής του τομέα Εκπαίδευσης Visual Merchandising του Πανεπιστημίου Via, TEKO Design+Business, μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει ο κατάλληλος συνδυασμός μεταξύ του χωροταξικού σχεδιασμού των εμπορικών τμημάτων και της διαχείρισής τους ως μέσου για τη βελτίωση της διαδικασίας πώλησης των προϊόντων μόδας.
Στο δεύτερο μέρος της ημέρας, παρουσιάστηκε το έργο VM-Textransf, δίνοντας πληροφορίες για τους σκοπούς και τους στόχους, τα καθήκοντα που πρέπει να αναπτυχθούν και τα προϊόντα για την εκτέλεση του έργου αυτού.
Τέλος, κάθε εταίρος παρουσίασε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κλωστοϋφαντουργίας και της μόδας των διαφόρων ευρωπαϊκών περιοχών που συμμετέχουν στο έργο.
Επίσης, η Ελλάδα φιλοξένησε την τρίτη συνάντηση ελέγχου του έργου που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνάντηση αυτή είχε ως στόχο την επανεξέταση της κατάστασης του έργου, καθώς και τον καθορισμό των επικείμενων δραστηριοτήτων και της ποιότητάς τους.
Ο κύριος στόχος του έργου VM-Textransf είναι να μεταφέρει το καινοτόμο περιεχόμενο και τις μεθοδολογίες σε εκείνους τους επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα του Visual Merchandising.