Μελέτη των προγραμμάτων σπουδών σε θέματα Visual Merchandising στις χώρες των εταίρων του έργου

Στα πλαίσια του έργου VM-Textransf και με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των εταίρων, πραγματοποίησαν ανάλυση αναγκών για  προγράμματα σπουδών σε θέματα Visual Merchandising και Σχεδίου Εσωτερικών Χώρων στις χώρες τους. Τα συμπεράσματα αυτών των αναλύσεων είναι πολύ ενδιαφέροντα και πολύτιμα για το έργο, καθώς δείχνουν τα χαρακτηριστικά των σπουδών που προσφέρονται σε κάθε χώρα και τον αντίκτυπο που αυτές έχουν στην αγορά εργασίας και τη βιομηχανία, καθώς και τις επιθυμητές ιδιότητες και επαγγελματικές δεξιότητες του ήδη επαγγελματία ή του μελλοντικού Visual Merchandiser, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου στην Ευρώπη. Επίσης, παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την ανάπτυξη του διδακτικού υλικού και των εμπειριών του κάθε μέλους στον τομέα της έρευνας. Αυτό θα εμπλουτίσει το έργο και θα αποτελέσει το κλειδί για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Στόχος του έργου είναι να ενοποιήσει όλα τα διδακτικά υλικά που απαιτούνται ώστε να διασφαλιστεί ότι οι σπουδαστές και οι επαγγελματίες του χώρου μπορούν να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, και ως εκ τούτου, να προσθέσουν αξία στη βιομηχανία της κλωστοϋφαντουργίας και της μόδας. Επομένως, η διασπορά της γνώσης αυτής αποτελεί ορόσημο για την ανάπτυξη του έργου VM-Textransf. Κάθε εταίρος θα προσαρμόσει την κατάρτιση στις απαιτήσεις της κοινωνίας και της βιομηχανίας της χώρας του.

Οι σπουδές στον τομέα του Visual Merchandising δεν είναι αναγνωρισμένες σε πανεπιστημιακό επίπεδο σε καμία από τις χώρες των εταίρων του έργου. Στις χώρες των εταίρων υπάρχουν επαγγελματικά προγράμματα σπουδών στα θέματα που μας ενδιαφέρουν, τα οποία προσφέρονται τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς, αλλά αυτά δεν είναι ενοποιημένα από την άποψη των τομέων σπουδών, των ενοτήτων ή/και των βασικών θεμάτων. Τα θέματα αυτά είναι δια-σκορπισμένα σε διάφορες σχολές όπως Σχεδίου Εσωτερικών Χώρων, Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης Βιτρίνας ή άλλες σχολές που σχετίζονται με το μάρκετινγκ και τη διαχείριση επιχειρήσεων.

Στο έργο VM-Textransf, θέλουμε να καθορίσουμε τα ειδικά μαθήματα που θεωρούμε απαραίτητα για την ανάπτυξη της δραστηριότητας του Visual Merchandiser και να δημιουργήσουμε ένα ειδικό πρόγραμμα σπουδών που θα εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες, θα τους δώσει την απαραίτητη γνώση και θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ακολουθήσουν μια καριέρα σε μια βιομηχανία που συνεχώς αλλάζει και αναπτύσσεται.