Indledende møde, 17. - 18. december 2012

Asociación Textil de Galicia (ATEXGA) var vært for det indledende møde i det europæiske projekt VM-TEXTRANSF, som finansieres af European Lifelong Learning Programme under Leonardo da Vinci.

Projektdeltagerne er, foruden ATEXGA, TEKO Design+Business, VIA University College fra Danmark. Fra Tyrkiet deltager University Adana, fra Grækenland deltager virksomheden IDEC, og fra Litauen er det Lithuanian Apparel and Textile Industry Association (Tekstilsammenslutning i Litauen).

Projektet har til formål at opfylde behovet for uddannelse i tekstilsektoren i Spanien, Tyrkiet, Grækenland og Litauen gennem overførsel af metoder og innovative viden indenfor visual merchandising fra den danske partner. Projektet strækker sig fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014.

I projektet vil partnerne udvikle aktiviteter med det formål at forbedre den træning, der gives ansatte i tekstilsektoren i deltagerlandene. Disse aktiviteter vil medføre, at marketing kurser vil få en bedre profil and give modtagerne bedre jobmuligheder.

http://atexga.wordpress.com/category/proyectos-europeos/